Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

                           Szanowni Rodzice

     Uprzejmie przypominamy, że dzieci, które skończyły 5 lat obowiązane są do zakrywania ust i nosa podczas przedszkolnych spacerów.

     Od dnia 1 marca 2021 roku (poniedziałek) powinny być zaopatrzone w maseczkę. Nie będą mogły zakrywać ust i nosa przyłbicami, szalikami lub kominami.

                                                                       Dyrekcja przedszkola

                                                                                       Uwaga Rodzice

                                   ubiegający się o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2021/2022

Zgodnie z harmonogramem czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2021/2022,w terminie od 24 lutego 2021 roku do 5 marca 2021 roku do godziny 15.00 przyjmowane będą wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z dołączonymi dokumentami/oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Rodzice wypełniają wniosek w formie elektronicznej na stronie https://bialystok.formico.pl lub odręcznie. Niezależnie od sposobu wypełnienia wniosku (odręcznie bądź w formie wydruku komputerowego) należy go podpisać i złożyć w formie papierowej wraz z dokumentami/oświadczeniami wyłącznie w przedszkolu pierwszego wyboru.

Niezłożenie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola w terminie do 5 marca 2021 roku do godziny 15.00 w przedszkolu pierwszego wyboru spowoduje nieuczestniczenie dziecka w rekrutacji. Opcjonalnie istnieje możliwość potwierdzenia wniosku w systemie podpisem elektronicznym (profilem zaufanym).Wówczas nie ma potrzeby składania go w formie papierowej. O przyjęciu dziecka nie decyduje kolejność zgłoszeń, lecz kryteria pierwszego i drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego.

Formularze wniosków dostępne będą w przedszkolu od dnia 24 lutego 2021 roku.

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 oraz wszystkie potrzebne informacje dostępne są na stronie internetowej www.bialystok.pl w zakładce Dla mieszkańców/Edukacja/Rekrutacja, na stronie internetowej przedszkola w zakładce Rekrutacja-link do powyższej strony oraz do wglądu w przedszkolu.

Szanowni Państwo

Zapraszamy dzieci do przedszkola od dnia 16 lutego (wtorek).

Rodzice, którzy chcieliby zgłosić nieobecność dziecka w tym dniu oraz zrobić odpis za wyżywienie, proszeni są o zgłoszenie telefoniczne w poniedziałek do godziny 15.00.

Przypominamy, że rodzice, którzy deklarują kontynuowanie wychowania przedszkolnego przez dzieci w naszym przedszkolu w roku szkolnym 2021/2022,powinni dostarczyć do placówki wypełnione i czytelnie podpisane druki deklaracji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 lutego 2021 r. (środa) do godziny 15.00.Osoby,które wysłały skany wypełnionych druków, proszone są o dostarczenie do 17 lutego oryginałów.

Dyrekcja przedszkola

Uwaga

Rodzice dzieci, które rozpoczną we wrześniu 2021 roku naukę w szkole podstawowej

 

Na stronie internetowej www.bialystok.pl w zakładce: Dla mieszkańców/Edukacja/Rekrutacja, znajdą Państwo wszystkie niezbędne informacje na temat naboru do szkół podstawowych, w szczególności zasady przyjęć do szkoły kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły oraz zasady przyjęć do szkoły kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmowane są z urzędu. Zgłoszenia mogą dokonać rodzice w terminie od dnia 24 lutego 2021 roku do dnia 8 marca 2021 roku, do godziny 15.00.

Kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową ,biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym. Postępowanie rekrutacyjne rozpoczyna się także od dnia 24 lutego 2021 roku.

 

Zachęcamy Państwa do wcześniejszego zapoznania się z materiałami dostępnymi na podanej wyżej stronie.

Dyrekcja przedszkola