Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z procedurą bezpieczeństwa obowiązującą w przedszkolu od dnia 01 września 2020 r., którą zamieszczamy poniżej                      oraz wytycznymi GIS z dnia 25 sierpnia 2020 r.(udostępnione wcześniej na stronie).

Prosimy Państwa o złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z procedurą                   oraz wyrażenie zgody na mierzenie temperatury ciała dziecka w przedszkolu.

Druki oświadczenia i zgody są dostępne poniżej lub w przedszkolu.                 Prosimy o ich wypełnienie i przekazanie pracownikowi dyżurującemu na korytarzu podczas pierwszego przyjścia dziecka do przedszkola w nowym roku szkolnym.

                                                                                                                         Dyrekcja przedszkola

DRUK-oświadczenie procedura i zgoda

Procedura bezpieczenstwa COVID-19

Procedura postęp. podejrzenie u pracownika

Zasady bezpieczeństwa higien.zał 1

                                       Uwaga Rodzice

Uprzejmie prosimy rodziców, których dzieci nie przyjdą do przedszkola w dniu 1 września lub kolejnych, o telefon z informacją w poniedziałek           31 sierpnia do godz. 15.00.

Na tej podstawie zrobiony zostanie Państwu odpis za wyżywienie za nieobecność dziecka.

Informacja o nieobecności dziecka w następnym lub kolejnych dniach przekazana do godz. 15.00 dnia poprzedniego(telefonicznie lub osobiście), umożliwi zrobienie odpisów za wyżywienie za zgłoszone dni.

W piątki do godz. 15.00 należy zgłaszać nieobecności dzieci w poniedziałek.            

W soboty i niedziele zgłoszenia nie będą przyjmowane.

Szczegóły zostaną Państwu przekazane na spotkaniach.

                                                     Uwaga Rodzice

W związku z zaplanowanymi na 3 i 4 września spotkaniami z rodzicami o godz.16.00, uprzejmie prosimy Państwa o odbieranie dzieci z przedszkola w tych dniach do godz. 15.45, a następnie od godz. 16.15 do 17.30. Przerwa w odbieraniu dzieci w godz. 15.45 – 16.15podyktowana jest troską o bezpieczeństwo osób wchodzących i wychodzących z przedszkola. Chcielibyśmy zapobiec gromadzeniu się osób przy wejściu do placówki.

                                                                                                 Z góry dziękujemy

     W związku z organizacją pracy przedszkola w reżimie sanitarnym, w trosce o bezpieczeństwo dzieci oraz osób dorosłych, w oparciu o wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 roku dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 ( IV aktualizacja, dostępna poniżej),informujemy:

1.Rodzice dzieci nowoprzyjętych do przedszkola na rok szkolny 2020/2021,w okresie tygodnia (od dnia 1 września do dnia 9 września 2020 r.),mogą wchodzić wraz z dzieckiem/dziećmi do korytarza przedszkolnego, poza wewnętrzne drzwi wejściowe, z zachowaniem zasady: 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi wynoszącym 1,5 m. Należy zachować wszelkie środki ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk (płyn dezynfekcyjny udostępniony w wiatrołapie).

Rodzice po rozebraniu dzieci, proszeni są o przyprowadzenie ich do sali i przekazanie nauczycielowi oddziału.

2. Rodzice dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne wchodzą z dziećmi do wiatrołapu, a następnie po zdezynfekowaniu rąk sygnalizują dzwonkiem swoje przybycie. Przekazują dzieci dyżurującemu na korytarzu pracownikowi. Podobnie należy zachować wszelkie środki ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.)

Osoba towarzysząca dziecku musi być zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.

Przypominamy, że do przedszkola może uczęszczać wyłącznie zdrowe dziecko, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną. Ponadto do przedszkola nie można przyprowadzać dziecka, jeżeli w jego domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.

Dzieci nie muszą dezynfekować rąk, umyją je niezwłocznie po wejściu do sali.

Rodzice podczas pierwszego przyprowadzenia dziecka do przedszkola w nowym roku szkolnym, wyrażają pisemną zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka.

Prosimy o przygotowanie dziecka do tych pierwszych trudnych dni i przeprowadzenie rozmowy o formie rozstania z rodzicem, o zasadach higienicznych.

Przy rozstaniu nie zapominajcie Państwo o pocałowaniu i przytuleniu dziecka,o ciepłych słowach. Powiedzcie każdego dnia rano ,kiedy odbierzecie dziecko z przedszkola i wywiążcie się z danej obietnicy. Postarajcie się nie uzewnętrzniać niepewności czy zdenerwowania, emocje te będą udzielać się także dziecku.

Poniżej udostępniamy najnowsze wytyczne GIS.

Wkrótce zamieścimy inne ważne informacje, w tym procedurę bezpieczeństwa w przedszkolu.

WYTYCZNE GIS Z DNIA  25.08.2020